O společnosti

Bezpečnostní agentura KOSKORD vznikla v roce 1991 a začala působit
jako jedna z prvních v Chomutově. V současné době se její působení rozšířilo i za hranice okresu Chomutov. Momentálně poskytujeme služby cca 650 zákazníkům - t.j. státním podnikům, soukromým firmám i soukromým osobám.

Své pracovníky zaměstnáváme zásadně v řádném pracovním poměru a garantujeme jejich profesionální úroveň. Růst jejich odborné a fyzické zdatnosti je zabezpečen soustavným školením a profesionálním výcvikem.

Máme k dispozici veškeré technické i odborné zázemí. Na přání zákazníka instalujeme a zajistíme servis elektronických systémů s možností napojení na pult centrální ochrany a výjezdů zásahové skupiny pro případ, kdy situace na objektu je silami fyzické ostrahy nezvládnutelná a jeho bezpečnost ohrožena. Služba má výrazně preventivní charakter a to ve všech oblastech trestné činnosti včetně majetkové, ale i v oblasti požární ochrany, ekologických i technologických havárií a mimořádných událostí, neboť při včasném zjištění stavu ohrožení lze zabránit vzniku značných škod. O výsledcích a průběhu výkonu služby dostává zákazník na vlastní přání denní operativní hlášení, čímž získává dokonalý přehled o situaci v objektu i v době jeho nepřítomnosti.

Veškeré služby poskytujeme diskrétně, v souladu s platnými právními normami a na základě uzavřené smlouvy. Informace a údaje získané od klientů v souvislosti s řešením případu, nebo zjištěné v průběhu výkonu služby při ostraze objektů a nebo i jiné bezpečnostní činnosti jsou důvěrně chráněny agenturou před zneužitím a to i po skončení obchodní spolupráce.

Máme nepřetržitý provoz se stálou službou a disponuje samostatnou profesionální radiovou sítí umožňující okamžité navázání spojení a tím i operativní řešení nenadálých situací. Dále se zabýváme profesionálním výcvikem služebních psů, kteří jsou nedílnou součástí, jak pro fyzickou ostrahu, tak i pro výjezd zásahové skupiny a jsou tudíž nepostradatelnou součástí výkonu služby.
Při uzavření obchodní smlouvy, která se týká současně fyzické i technické ostrahy poskytujeme výhodné slevy. Jsme schopni vyřešit Vaše problémy v oblasti zajištění dokonalé ostrahy a ochrany majetku, osob a zájmů Vašeho úspěšného podnikání.

Na Vaše přání vyšleme bezplatně našeho specialistu, který Vám nezávazně poskytne potřebnou konzultaci a případnou odbornou pomoc.


Miroslav KORDULA
jednatel společnosti